В ежедневната си работа екипът ни е воден от идеята за взаимна подкрепа и отборно поведение спрямо предизвикателствата, пред които се изправяме в работата си в сервиза.

Стремим се – всеки лично и като екип, да усъвършенстваме уменията и знанията си в областта, в която сме специализирани, за да предлагаме качествена услуга на своите клиенти и да развиваме успешно бизнеса си. Посещаваме регулярно различни курсове, обучения и семинари в Германия, Австрия и други европейски страни, в които Volkswagen AG имат производствени бази и акadeмии за обучение на кадри. Стремим се да предлагаме услуга на ниво, което отговоря на това на клиентите ни – а именно – високо.

Не се задоволяваме с масовия стандарт на автосервизната услуга в страната и поради тази причина предпочитаме да се „съревноваваме“ с немските сертифицирани работилници на Volkswagen. Търсим техните утвърдени и добри практики и се стараем да наложим този стандарт за работа и в българския контекст, доколкото условията го позволяват.

Das Auto Service е основан през 2014 г. и е плод на труд, амбиция, усилия и мечти. Ние уважаваме и обичаме работата си и поради тази причина не можем да си позволим нищо по-малко от най-доброто!

Kris Mladenov